Ledelse,
organisasjon & vekst as

Ledelse, organisasjon og vekst tilbyr tjenester innen blant annet, lederutvikling, teamutvikling, konflikthåndtering, coaching og terapi.
LOV as ønsker å være et sted for viktige og meningsbærende samtaler som skaper muligheter og rom for bevisste handlinger.

Adresse: Rosenborggt 3.
Postadresse: Guldbergsvei 30 e

Mobil: 92246038
Mail: Ingersv2@frisurf.no