Artikler & presse

Artikler skrevet av
Inger-Margrete Svendsen:

 • 2018 Tidsskrift for norsk psykologforening, Vol.55 nr 5 2018: Lite rom for ledelse.
 • 2015 «Hun er lojal» i tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nr 3 2015. Link
 • 2012 Veiledning i boka ; "Flerstemt veiledning" , red.; Asbjørn Karki og Freja Ulvestad Karki. Gyldendal
 • 2007 "På ordentlig eller på lissom" Artikkel om mobbing i Aftenposten Link
 • 2007 "Falske anklager om mobbing" Artikkel om mobbing i Aftenposten Link
 • Artikkel om mobbing på arbeidsplassen fra magasinet Arbeidsrett.
 • Kapittel 8: “Tools of Management and Leadership” fra boka Understanding Public Management. .pdf (6,8 mb)
 • Hjemliggjøring av pleie og omsorg. Arbeidsforskningsinstituttet. Rapport 2/92
 • 2008 Kommunikasjon, Impuls – tidsskrift for psykologi, 3
 • Hjemliggjøring av pleie og omsorg. Arbeidsforskningsinstituttet. Rapport 2/92
 • 2008 Kommunikasjon, Impuls – tidsskrift for psykologi, 3
 • 2008 Det bevisste lederskapet. Ukeavisen Ledelse, nr 13
 • Et valg er et valg er et… – noen metodiske og teoretiske refleksjoner knyttet til to prosjekter innen omsorgssektoren. rapport 3/91, Arbeidsforskningsinstituttet
 • Stress og psykososialt arbeidsmiljø, utbrenthet, noen perspektiver på konflikter, Arbeidsforskningsinsituttet. Notat 3/90
 • Det glemte mørket, kronikk, Dagbladet, 20/1/89

Inger-Margrete Svendsen.

Adresse: Rosenborggt 3.
Postadresse: Guldbergsvei 30 e

Referanser kan oppgis ved kontakt

Mobil: 92246038
Mail: Ingersv2@frisurf.no