Curriculum Vitae
Inger-Margrete Svendsen
(30.11.1960)

Smakebiter Utdanning Spesialkompetanse Yrkeserfaring

  Utdanning

  hovedutdanning: Videreutdanning:
 • 1981

  Dramapedagog

  Høyskolen i Herning, Danmark

 • 1988

  Cand. psychol

  Universitetet i Oslo

 • 1993

  Spesialist i ledelse og organisasjon

  5-årig videreutdannelse, Organisasjonpsykolog.Univ. i Oslo

 • 1995

  Systemisk familieterapi

  2-årig videreutdannelse, Institutt for aktiv psykoterapi, Oslo

 • 2008

  IMAGO-relasjonsterapeut

  Videreutdannelse

 • 2010

  IMAGO parforståelse og terapi

  Videreutdannelse
  2010 - 2012

 • 2012

  Hypnoterapi

  Videreutdannelse
  2012 - 2013

 • 2014

  Mainfullnessinstruktør

  2014 -

  Yrkeserfaring

 • 2016

  Daglig leder

  Ledelse, organisasjon & vekst - (LOV) as
  (1996-)

 • 2008

  Underviser offentlig lederskap

  BI, to masterprogram
  (2008-)

 • 2007

  Sensor arbeid

  UIO
  (2007-)

 • 2007

  Underviser

  Psykologisk institutt, UIO
  (2007-)

 • 2003

  Underviser

  BI. Masterprogrammet, 3 året. Delansvarlig. Samt Sensor
  (2003-)

 • 1996

  Selvstendig næringsdrivende

  Ledelse organisasjon og vekst
  (1996-)

 • 1992

  Konsulent

  Norsk institutt for personalutvikling, NIPA
  (1992-1996)

 • 1988

  Forsker

  AFI. Hvorav 2 år som leder av Programmet for helseforskning på AFI. Styremedlem.
  (1988-1992)

 • 1986

  Vitenskaplig assistent

  AFI
  (1986-1988)

 • 1982

  Medarbeider

  Krisesenteret i Oslo
  (1982-1986)

Spesialkompetanse

Spesialkompetanse innen ledelse og teamorganisering. Omstillingsprosesser. Kommunikasjon og motivasjon. Coaching og veiledning for enkeltindivid og grupper. Konflikthåndtering. Forandringsledelse. Organisasjonskultur. Arbeidsmiljøundersøkelser. Undervisning BI, masterproammet og på Psykologisk institutt, UIO. Terapi.

  Styreerfaring

 • 2015

  Institutt for aktiv psykoterapi

  (2015-)

 • 1989

  Arbeidsforskningsinstituttet

  (1989-1992)

Smakebiter

Inger-Margrete Svendsen.

Adresse: Rosenborggt 3.
Postadresse: Guldbergsvei 30 e

Referanser kan oppgis ved kontakt

Mobil: 92246038
Mail: Ingersv2@frisurf.no