Kunder

Mange av mine kundekontakter har jeg hatt i mange år. Det vil si at jeg kjenner organisasjonen meget godt og har arbeidet på flere nivåer og med mange ulike problemstillinger over tid. noen kunder har jeg hatt siden oppstart

Justisdepartementet Riksrevisjonen Asker kommune Oslo kommune Skoleetaten i oslo Økokrim Høyskolen i Oslo Statistisk sentralbyrå Telenor Kommunal – og regiondepartemenet Barne- og familiedepartementet WWF Regnskogfondet NAV Høyskolen i Sør-Trøndelag Eksportfinans Arbeid – og inkluderingsdepartementet Bufetat Akershus fylkeskommune Fylkesmannen i Oslo Utdanningsdirektoratet Statens vegvesen Statistisk sentralbyrå Bydel Grunerløkka Bydel Nordre Aker og bydel Østensjø Universitetet i Oslo Universitetet i Ås Oslo politi Sparebank 1 Hamar kommune Nordre land kommune Norges bank Husbanken Hedmark sparebank Kristiansand kommune Kristiansand fylkeskommune Troms fylkeskommune Møller bil Det norske Storting Politihøyskolen Utdanningsforbundet Diakonhjemmets høyskole Landbruk- og matdepartementet Klima og miljødepartementet Barne- likestilling og inkluderingsdepartementet Kommunal og moderniseringsdepartementet NORAD Folkehelseinstituttet Akershus universitetssykehus NRK Mfl

Inger-Margrete Svendsen.

Adresse: Rosenborggt 3.
Postadresse: Guldbergsvei 30 e

Referanser kan oppgis ved kontakt

Mobil: 92246038
Mail: Ingersv2@frisurf.no