Om
Ledelse, organisasjon & vekstas

Om LOV as

Ledelse, organisasjon & vekst as
ble stiftet i 1996.

Jeg er strålende fornøyd med å arbeide innen feltet ledelse, organisasjon og personlig vekst. Det er takket være mine spennende kunder og klienter. Før jeg startet firmaet (LOV as) arbeidet jeg som konsulent i NIPA (Norsk institutt for personalutvikling og administrasjon) og som forsker på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Denne erfaringsbakgrunnen preger min faglige forankring gjennom å kombinere teoretisk kunnskap med praksis.

Jeg arbeider prosessuelt slik at jeg som facilitator har ambisjon om å integrere og bruke aktivt det folk spiller inn underveis i prosessen. På denne måten sikres et resultat som eies av de involverte og kan brukes av menneskene, gruppen og organisasjonen. Min faglige forankring er innen systemisk relasjonsforståelse, kognitiv psykologi, psykodynamisk tenkning og kommunikasjonsteori. Jeg ønsker at de som tar kontakt skal bli møtt med varme, interesse og respekt.

Jeg har også ambisjoner om å bidra med nytte og glede. Nytte og glede for menneskene. Nytte og glede for organisasjonen. En av mine motivasjonskilder er å være bidragsyter til å frigjøre, frigjøre til mer bevisste valg og til å se flere muligheter. Jeg arbeider en del alene, men også sammen med andre konsulentselskaper i et samarbeidsnettverk. Mine tilbud er skreddersøm.

Smakebiter

Inger-Margrete Svendsen.

Adresse: Rosenborggt 3.
Postadresse: Guldbergsvei 30 e

Referanser kan oppgis ved kontakt

Mobil: 92246038
Mail: Ingersv2@frisurf.no