Lederutvikling

Ledelse skjer i et tett samspill med andre. Ledelse er relasjon. Ledere tar beslutninger sammen med andre og skaper resultater gjennom dialog.

Lederens måte å forholde seg til og være i samspill med andre er en avgjørende dimensjon i utøvelsen av lederskap.

Tillitt og makt er gjensidig forbundet til hverandre i demokratisk ledelse. Lederen gis tillit fra sine medarbeidere til å utøve påvirkning eller makt overfor sine medarbeidere. Det å ha et reflektert forhold til sin måte å utøve makt på blir på denne måten en grunnleggende dimensjon.

Jeg anvender ulike former for anerkjente verktøy og tester om det er hensiktsmessig i prosessen.

Teamledelse - teamutvikling

Å lede en gruppe

Ledere bruker mye tid i grupper og få grupper til å bevege seg henimot å realisere mål gruppen eller organisasjonen har satt. Kompetanse til å se og dra nytte av gruppeprosesser er en viktig dimensjon i ledelse.

Kommunikasjon er den mest grunnleggende faktor i utøvelse av ledelse og i forhold til å påvirke grupper hensiktsmessig.

Jeg har tilgang til ulike teamtester og verktøy om det er ønskelig å bruke i facilteringsprosessene.

Konflikthåndtering

Konflikter i grupper er en energilekkasje for alle som er involvert. Men de gir også mulighet for læring og vekst

Konflikter oppstår ofte og håndteres ofte på hensiktsmessige måter. Noen ganger oppstår det likevel en form for repetisjon og eskalering av konflikter – de eser og stjeler folks nattesøvn.

Dynamikken er uhensiktsmessig eller helsefarlig og menneskene som er involvert vender ofte sin "vrangside" til i et forsøk på å mestre.

Dialog, empati og selverkjennelse er tilnærminger jeg bruker.

Coaching

Alle som ønsker coaching er velkommen til å ta kontakt, uavhengig om du er leder eller ei - eller går i noen av mine programmer eller er med i prosesser der jeg er involvert. Ta gjerne kontakt.

Etterspørsel etter coaching har økt de siste årene. For en psykolog er det en glede når personlig erkjennelse blir tillatt og avmystifisert.

Det å være menneske er en reise – en reise i oss selv og en reise sammen med andre. Selvinnsikt kan gi økte muligheter for å ta bevisste valg. Frigjørende valg.

Terapi

Jeg tilbyr også både individual og parterapi. Min tilnærming når jeg arbeider sammen med et menneske er ulik avhengig av hva jeg tror er hensiktsmessig.


Individualterapi

Livet er uforutsigbart og noen ganger utfordrende eller vanskelig. Det kan da være nyttig å ha et rom for å bearbeide, forsone seg eller endre mønstre. Noen ganger kommer vi inn i negative tanke-, følelses- eller handlingsmønstre som forsøk på å mestre vaknseklige relasjoner eller hendelser. å se, utforske og bryte mønstre kan frigjøre.

Jeg samarbeider med de som tar kontakt og temaer kan være vanskelige relasjoner, tilstander av stress, uro, nedstemthet, angst, tomhet, meningsløshet eller depresjon. Krevende forhold hjemme eller på jobben kan også være aktuelle temaer, eller tap, savn. Hvert enkelt menneske kommer inn med sin historie og med sine behov, ønsker eller drømmer om hvordan livet kan bli lettere, rikere eller friere.

Parterapi

I parterapi anvender jeg en tilnærming som kalles IMAGO-relasjonsterapi. Det er en metode med gode resultater. Den bygger på syntese av ulike psykologiske retninger. Målet med terapien er å hjelpe par til å oppnå et "bevisst ekteskap/ parforhold" der begge parter finner fram til en dypere forståelse av seg selv, partneren og samspillsmønsteret de skaper sammen.

I parforhold er vi alle på reise. Imagoterapi kan bidra til en reise der partnerne blir hverandres hjelpere i å oppnå et forhold som oppfyller drømmen om den rause kjærligheten.

Ta gjerne kontakt for en uformell samtale.

Foredrag

Under finner du ulike temaer jeg
også finner meningsfylt å integrere
i lederutviklingsprogrammene:

 1. Etikk og ledelse
 2. Kommunikasjon og ledelse
 3. Regi og ledelse
 4. Tillit – makt i et ledelsesperspektiv
 5. Motivasjon – glede og overvinnelse
 6. Kommunikasjonens kunst
 7. Tilbakemeldinger – mulighet for forståelse
 8. De frigjørende valgene
 9. Endring og endringsprosesser
 10. Team – og teamutvikling
 11. Organisasjonskultur
 12. Konflikt og kommunikasjon
 13. Verdien av uenighet
 14. Konflikt og håndtering av konflikt
 15. Den vanskelige samtalen
 16. Løsningsfokusert tilnærming til endringsprosesser
 17. Motivasjon og stresshåndtering
 18. Selvledelse

Foredrag & kurs

 1. Etikk og ledelse
 2. Kommunikasjon og ledelse
 3. Regi og ledelse
 4. Tillit – makt i et ledelsesperspektiv
 5. Motivasjon – glede og overvinnelse
 6. Kommunikasjonens kunst
 7. Organisasjonskultur
 8. Tilbakemeldinger – mulighet for forståelse
 9. De frigjørende valgene
 10. Endring og endringsprosesser
 11. Team – og teamutvikling
 12. Konflikt og kommunikasjon
 13. Verdien av uenighet
 14. Konflikt og håndtering av konflikt
 15. Den vanskelige samtalen
 16. Løsningsfokusert tilnærming til endringsprosesser
 17. Motivasjon og stresshåndtering
 18. Selvledelse

Inger-Margrete Svendsen.

Adresse: Rosenborggt 3.
Postadresse: Guldbergsvei 30 e

Referanser kan oppgis ved kontakt

Mobil: 92246038
Mail: Ingersv2@frisurf.no